til forsiden
 

Regnskab

Vær opmærksom på følgende i forhold til regnskab:

 

Frist

Regnskabet skal afleveres senest d. 2. juni kl. 12.00 til

Dans24syv

Dansehallerne

Pasteursvej 14

1799 København V

 

Det tildelte støttebeløb udbetales først, når sekretariatet har modtaget regnskab med korrekt dokumentation. Støttemodtagere kan kun få udbetalt det beløb, der er korrekt dokumentation for. Dvs. at ugyldige bilag bliver taget ud af regnskabet og derfor ikke refunderet.

Benyttes hele den tildelte støtte ikke, udbetales kun det reelle forbrug. Det resterende beløb kan ikke overføres til året efter.

Er regnskabet ikke afleveret til tiden, bliver støtten ikke udbetalt.

 

Bilag

Det er vigtigt at sørge for at alle bilag er gyldige. Læs derfor nedenstående grundigt igennem.

 

Honorar

50 % af det tildelte støttebeløb kan bruges til honorarer. Til regnskabet skal der være kopi af honorarseddel samt indberetningen til SKAT. Har du ikke SE-nr. eller er tilmeldt E-indkomst skal lønninger udbetales via Dansens Dags administration. Kontakt sekretariatet hvis dette er relevant for dig.

 

Transport

Klippekort, busbilletter, togbilletter, broafgift, færgebillet mm. gælder som gyldige bilag, så husk at gemme billetten.

Er der tale om kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil, skal kørselsgodtgørelses-seddel fra Dansens Dag benyttes. Download den her.

 

Ugyldige bilag

Dankortkvitteringer

Benzin og diesel kvitteringer

Bankudtog hvori beløbet er hævet

 
Modtag nyhedsbreve
-klik her

Nordea-fonden

støtter Dansens Dage, fordi projektet kombinerer høj faglig kvalitet med en bred folkelig forankring. Dans som fysisk, social og kulturel aktivitet bringes både ud til de i forvejen danseinteresserede og til mennesker, som ikke tidligere har været engageret i dans.

   
 
Dansens Dag – DANSEhallerne – Pasteursvej 14 – 1799 København V – info@dansensdag.dk Dans24syv arrangerer Dansens Dag i 2012, 2013 og 2014